boringstuff

Software development
Consulting
Solustion design 
Quality
Sharing knowledge

Technologie

lista technologi i narzedzi z których najczęściej korzystam w pracy

Jezyki programowania

Java 8+, Kotlin, Groovy Java Script, TypeScript, SQL, bash

Frameworks & libraries

Spring framework, Spring cloud, Spring boot, Spring data,  Spring Security, Open Feign, Eureka, Ribbon, Sleuth, Hibernate, JPA, Jersey, Lombok, Slf4j, Log4J, Apache, Guava,, Hue, Hive, 

Testy

Spock, PITest, Sonar, Wire mock, Restito, Spring test, JUnit5, ArchUnit, Rest Assured

Bazy danych

MongoDb, MySql, Oracle, Memcached, Redis, HazelCast, ElasticSearch, Zookeepr, HDFS, Hazel cast

Architecutre

Micro Services, Hexagonal Architecture, MVC Architecture,

Monitoring

Pager Duty, Prometheus, Grafana, Kibana, Graphite, Micrometer

Frontend

Angular 2+, HTML, CSS, WordPress

Implemntacja i wykorzystanie API

REST, Soap, GraphQl

Cloud

Marathon, Mesos, Consul, Hermes, Kubernetes, Rancher, Argo

Narzedzia

CI/CD, Bamboo, Jenkins, GitHub, Stash, Jira,  Git, Docker, Linux, InteliJ

Motodyki pracy

TDD, DDD, Coder review, XP, Scrum, Kanban, Agile, Google sprint design, Event Storming

Dotychczasowe doświadczenie

Ostatnie wpisy

Kilka ostatnich wpisów z blog’a 

Jak testować logger ?

Po co w ogóle testować logowanie? Logi to jedno z głównych źródeł informacji co dzieje się z naszą aplikacją. Bardzo często zawierają informacje krytyczne aby zdiagnozować przyczynę problemu na produkcji.[…]

Read more

PITest – testy mutacyjne

Jak testować testy? W dzisiejszych czasach nikogo już nie trzeba przekonywać do pisania testów jednostkowych. Samo pisanie dla zwiększenia pokrycia (patologia) nie ma większego sensu. Testy jednostkowe powinny być dobre![…]

Read more

REST API

Representational state transfer (REST) to styl architektoniczny stworzony przez Roy’a Fielding’a w 2000r oparty o protokół HTTP do komunikacji klient-server. Wprowadza on określone zasady co do budowy i działania API[…]

Read more

Kontakt